Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 21 de març de 2022
  • Se celebrarà el 23 de març, a les 19 h, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.

Aquest dimecres, 23 de març, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal. 

Se celebrarà a les 19 h al Teatre-Auditori de Llinars del Vallès i serà emès pel Canal de Youtube.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

3. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i aprovar el contingut i la signatura de l'addenda corresponent.

4. Comparèixer i designar lletrats en un procediment judicial.

5. Aprovar la liquidació del cost del servei d'assistència jurídica a l'Ajuntament de Montmeló.

ÀREA D'EDUCACIÓ

6. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar l’expedient 1 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de generació de crèdits.

8. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

9. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2022.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

10. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró- Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

12. Ratificar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREA DE TURISME

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

15. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

16. Aprovar la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 22 de desembre de 2021 en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme i la conseqüent modificació dels acords d’aprovació dels convenis i dels convenis formalitzats.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000024, de 21 de gener, al 2022PRES000138, de 16 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000103, de 21 de gener, al 2022GER000495, de 16 de març.

3. Donar compte del Pla pressupostari 2023-2025.

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2021).

17. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2022 | 11:07