Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 23 de maig de 2022
  • Se celebrarà el dimecres, 25 de maig, a les 19 h, al Teatre Auditori de Bigues i Riells del Fai.

Aquest dimecres, 25 de maig, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal. 

Se celebrarà a les 19 h al Teatre-Auditori de Bigues i Riells del Fai.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de març de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 4 de maig de 2022.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cessió d'un espai amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

5. Aprovar el Programa d’actuació comarcal.

6. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern.

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000234, de 30 d’abril, de renúncia a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d'enginyeria.

10. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d'arquitectura, enginyeria i medi ambient.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

11. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ves, treballadors/res socials, educadors/res socials i d’enginyers/res tècnics/ques per les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal.

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022004094.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

13. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

14. Modificar l'acord de Ple de 23 de març de 2022, d'aprovació del contingut específic del conveni amb els ajuntaments de Cardedeu i Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

15. Declarar l’edifici de l’Escola de les monges filipenses del municipi de Sant Esteve de Palautordera com a bé cultural d'interès local.

16. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) del municipi de Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local.

17. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

18. Modificar l'acord d'aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000139, de 17 de març, al 2022PRES000279, de 19 de maig.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000496, de 17 de març, al 2022GER000800, de 19 de maig.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte del Pla control financer.

TRESORERIA

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2022).

20. Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.05.2022 | 10:28