Maria Jesús Prieto Vila

CANDIDATURA DE PROGRÉS

 

Presa de possessió

14 de juliol de 2023

Càrrecs

Consellera delegada de l’Àrea d’Habitatge

Municipi

Regidora de Montmeló

Perfil personal

Data de naixement: 29 de desembre de 1967

Lloc de naixement: Granollers

Municipi de residència: Montmeló

Perfil acadèmic

Batxillerat

Trajectòria professional

Respomnsable de sinistres judicials - BBVA Allianz Assegurances

Responsable de sinistres -ASCAT 

Trajectòria institucional

Regidora de l'Ajuntament de Montmeló. Legislatura 2011-2019 

Retribucions

Per assistència a Ple: 95€/sessió (Sessions ordinàries previstes: 11/any) Calendari

Dades de contacte

 mjesus@montmelo.cat

 673699581

 

*La informació personal ha estat publicada d'acord amb la informació facilitada per la pròpia consellera

Darrera actualització: 26.01.2024 | 13:56