Noa Monràs González

CANDIDATURA DE PROGRÉS

 

Presa de possessió

14 de juliol de 2023

Càrrecs

Portaveu suplent

Membre de la Comissió Informativa

Municipi

Regidora de Mollet del Vallès

Perfil personal

Data de naixement: 8 de juliol de 1992

Lloc de naixement: Mollet del Vallès

Municipi de residència: Mollet del Vallès

Perfil acadèmic

Potsgrau E-leadership&Management digital institucional

Màster MBA Executive

Grau en infermeria

Trajectòria professional

Regidora Ajuntament Mollet del Vallès

Infermera a l'Hospital de Mollet del Vallès, Àrea Manager a Flying Tiger

Trajectòria institucional

Regidora Ajuntament

Membre de l'Executiva del Vallès Oriental

Primeras secretària de la JSC de Mollet del Vallès

Retribucions

Per assistència a Ple: 95€/sessió (Sessions ordinàries previstes: 11/any) Calendari

Per assistència a Comissió Informativa: 95€/sessió (Sessions ordinàries previstes: 11/any) Calendari

Dades de contacte

 nmonras@molletvalles.cat

 675098770

   

 

*La informació personal ha estat publicada d'acord amb la informació facilitada per la pròpia consellera

 

Darrera actualització: 26.01.2024 | 13:59