Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 2 de maig de 2022
  • Se celebrarà dimecres, 4 de maig, a les 19 h, a l’Ateneu de l’Aliança de Lliçà d’Amunt.

Aquest dimecres, 4 de maig, se celebra Ple extraordinari del Consell Comarcal. 

Se celebrarà a les 19 h a l’Ateneu de l’Aliança de Lliçà d’Amunt i serà emès pel Canal de Youtube.

Ordre del dia:

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

1. Aprovar l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

2. Aprovar l’expedient 12 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

3. Donar compte de l’informe de resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la intervenció, amb omissió de la funció interventora i anomalies d'ingressos.

4. Donar compte del Decret de Presidència 2022PRES000177, de 5 d'abril, de liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2021.

Darrera actualització: 2.05.2022 | 12:28