Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 19 de desembre de 2022 a les 10:00
  • Se celebrarà el dimecres, 21 de desembre, a les 18 h, a l’Ajuntament de Canovelles.

Aquest dimecres, 21 de desembre, se celebra Ple extraordinari del Consell Comarcal. 

Tindrà lloc a les 18 h a la seu de l’Ajuntament de Canovelles.

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 16 de novembre de 2022.

3. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de novembre de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2023, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima.

5. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022014085.

6. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2021011454.

7. Aprovar unes bases per a la provisió interina d’un lloc de treball de intervenció de classe primera, subescala de secretaria intervenció amb constitució de borsa.

PRESIDÈNCIA

8. Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda i la liquidació del conveni de cooperació amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, formalitzat el 22 d'octubre de 2021.

9. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000583, de 30 de novembre, de modificació de la clàusula 7.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M.

ÀREA D’HABITATGE

10. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2023.

11. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2023.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

12. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000550, de 17 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

13. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

ÀREA DE TURISME

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

MOCIONS

17. Moció per a la millora del finançament de l'Administració Local.

Darrera actualització: 21.12.2022 | 10:05