Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 23 de gener de 2023

Se celebrarà dimecres, 25 de gener, a les 19 h, al local municipal La Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor.

Aquest dimecres, 25 de gener, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal. 

Tindrà lloc a les 19 h al local municipal La Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor (C. Ginebró, 3).

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 21 de desembre de 2022.

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000619, de 21 de desembre, de remissió d’expedient al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

4. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria.

5. Aprovar la liquidació dels serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2022.

6. Declarar deserta la licitació de la contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022- 43-M.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar les bases reguladores de processos de selecció de determinats llocs de Treball.

8. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000005, de 12 de gener, d’adhesió al Pla de formació corresponent a l’any 2023 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

9. Prendre coneixement de la renúncia del Servei d’Ajuda de Domicili amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

10. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i la liquidació de l’any 2021

11. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000006, de 13 de gener, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

12. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cardedeu, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana i Santa Maria de Palautordera per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

14. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Llagosta per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000554 de 18 de novembre, al 2022PRES000636 de 30 de desembre i del 2023PRES000001, d'11 de gener al 2023PRES000017 de 18 de gener.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER002044, de 18 de novembre, al 2022GER002354, de 30 de desembre, i del 2023GER000001, de 3 de gener, al 2023GER000052, de 18 de gener.

3. Donar compte de la finalització del procediment ordinari 404/2021 M1 per desistiment.

4. Donar compte de la sentència 314/2022, de 13 de desembre, del procediment abreujat 84/2022-A.

17. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.01.2023 | 11:04