Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 20 de març de 2023
  • Se celebrarà el dimecres, 22 de març, a les 19 h, a l’Ajuntament de Canovelles.

Aquest dimecres, 22 de març, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal. 

Tindrà lloc a les 19 h a l’Ajuntament de Canovelles (Pl. Ajuntament, 1)

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de gener de 2023.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern.

3. Aprovar l’atorgament de poders i substitució de procuradors.

ÀREA D'EDUCACIÓ

4. Liquidar el contracte del Servei d’acompanyants de transport escolar i transport adaptat i assistit i retorn de la garantia definitiva.

5. Liquidar el cost del servei casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual de l’any 2022 a l’Ajuntament de Sant Celoni.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

6. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000078, de 20 de febrer, d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

7. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2023001492.

8. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l'expedient X2023002050.

9. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball.

10. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2023.

11. Aprovar la Política de Seguretat i Salut en el Treball del Consell Comarcal.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

12. Donar de baixa els drets reconeguts de l’exercici tancat 2021 en relació amb la liquidació de la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments.

13. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000109, de 7 de març, d’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones 8 de març.

14. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

15. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

16. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

17. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments.

18. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, pel període 2022-2025, amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

19. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000066, de 8 de febrer, de rectificació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Cardedeu, Lliçà d’Amunt i Llinars del Vallès per a la prestació DONA (Resolució d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació línia EMT/2412/2022, de 21 de juliol).

20. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000074, de 15 de febrer, de sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya d’una subvenció per a la realització del programa Treball i Formació línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS i acollir-nos a la convocatòria de la Resolució EMT/4162/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

21. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000047, de 31 de gener, de presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2022 amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

22. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, i a la Resolució EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. ÀREA DE

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

23. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

MOCIONS

24. Moció en suport dels consells comarcals per un millor finançament.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000018 de 19 de gener, al 2023PRES000122, de 16 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER000053, de 19 de gener, al 2023GER000471, de 16 de març.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2022.

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2022).

SECRETARIA

5. Donar compte de la sentència 298/2022, de 16 de novembre, sobre el recurs contenciós administratiu relatiu al procediment abreujat núm. 395/2021-E.

25. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.03.2023 | 10:17