Aquest dimecres se celebra Ple extraordinari urgent

Dilluns, 17 de juliol de 2023 a les 19:00

El proper dimecres, 19 de juliol, a les 17 h, se celebra Ple extraordinari urgent, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canovelles.

Ordre del dia:

1. Ratificar el Decret de Presidència de convocatòria de la sessió extraordinària urgent.

2. Presa de possessió del càrrec de consellera comarcal de la senyora Núria Carné Navarro.

3. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000390, de 17 de juliol, de nomenament de les vicepresidències.

4. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000391, de 17 de juliol, de nomenament dels consellers delegats i de les conselleres delegades de les àrees.

5. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000392, de 17 de juliol, de designació dels membres del Consell de Direcció Comarcal

6. Nomenar els membres de la Comissió de Govern.

7. Crear la Comissió Informativa de les matèries de competència del Ple.

8. Aprovar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats.

9. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals, l’assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres per assistència als òrgans col·legiats i la indemnització a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals.

10.Autoritzar el sistema de gravació fonogràfica i/o audiovisual de les respectives sessions dels òrgans col·legiats.

11.Prorrogar el nomenament del gerent.

12.Nomenar el representant al Consorci Besòs Tordera.

13.Nomenar representants al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

14.Nomenar la representació al Consorci per a la Normalització Lingüística.

15.Nomenar la representació al Consorci Localret.

16.Nomenar la representació al Consorci del Parc Serralada Litoral.

17.Nomenar la representació al Consorci de Promoció Enoturística DO Alella.

18.Nomenar la representació al Consell Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet.

19.Nomenar la representació en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny.

20.Nomenar la representació al Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

21.Nomenar la representació a l’Associació de Municipis per la Independència.

22.Nomenar la representació a l'Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit.

23.Nomenar la representació a l'Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

24.Nomenar la representació a l'Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

25.Nomenar la representació a l'Associació Xarxa C17.

26.Nomenar la representació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

27.Nomenar la representació als Centres de Recursos Pedagògics I, II, III i IV.

28.Nomenar la representació en el Cercle de Turisme a la Diputació de Barcelona.

29.Nomenar la representació a la Comissió consultiva comarcal de l’accés motoritzat al medi natural.

30.Nomenar la representació a la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona.

31.Nomenar la representació al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers.

32.Nomenar la representació al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny.

33.Nomenar la representació al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor.

34.Nomenar la representació al Consell Esportiu del Vallès Oriental.

35.Nomenar la representació al Consell de Formació Professional i l’Ocupació de Granollers.

36.Nomenar la representació a la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental.

37.Nomenar la representació al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya.

38.Nomenar la representació a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.

39.Nomenar la representació a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

40.Nomenar la representació a la Xarxa Productes de la terra de la Diputació de Barcelona.

41.Nomenar la representació a la Xarxa de Serveis Locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 18.07.2023 | 14:51