El Ple del Consell Comarcal aprova l’avantprojecte de la futura seu

Dijous, 17 de novembre de 2022
  • La reforma de l’edifici dels antics jutjats es desenvoluparà per fases, segons disponibilitat de finançament.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar ahir l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu. L’acord va comptar amb el suport de tots els grups presents i l’abstenció de Ciutadans. L’acceptació de la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Granollers es va aprovar per unanimitat.

Després d’avaluar diverses possibles alternatives materials per a la nova seu, s’ha considerat que la més idònia és la reforma integral de l’edifici dels antics jutjats de Granollers, situat a l’avinguda del Parc, número 7. Aquest edifici es va construir entre el 1970 i el 1974, té una superfície de 2.768,36 m2 distribuït en cinc plantes i una sota coberta. Es preveu la construcció d’una nova planta remuntada sobre l’edifici existent.

El pressupost d’execució per contracte estimat de l’avantprojecte és de 5.196.134,69€, IVA inclòs. L’actuació es desenvoluparà per fases per motius de planificació del finançament i de la inversió.

Així, actualment es disposa de finançament per dur a terme una primera fase de l’actuació a càrrec del romanent de tresoreria i del Programa General d’Inversions 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. Més endavant es preveu obtenir ingressos procedents de noves convocatòries d’ajuts de la Diputació de Barcelona i de la venda de la seu actual. Així mateix, es preveu la possibilitat de poder obtenir fons destinats a la rehabilitació i millora energètica i ambiental d’edificis. Es preveu completar el finançament de l’actuació amb operacions de crèdit.

En aquesta primera fase es preveu dur a terme la rehabilitació estructural de l’edifici, la construcció d’una nova planta, la construcció d’una nova escala exterior d’evacuació, la retirada interior d’instal·lacions i elements obsolets, la preparació d’instal·lacions i els treballs preliminars necessaris per a la redacció del projecte. Així mateix, l’Avantprojecte també preveu la necessitat d’incorporar en el projecte i en l’execució de les obres criteris ambientals i d’eficiència energètica. El pressupost d’execució per contracte estimat per a les obres d’aquesta primera fase és d’1.933.202,38 €, IVA inclòs.

Les obres previstes a l’Avantprojecte que no es duguin a terme a la primera fase, es podran executar de cop o bé progressivament, segons es determini en el seu moment.

Un cop acabades totes les obres previstes en l’Avantprojecte, es preveu que la seu del Consell Comarcal ocupi 4 plantes de l’edifici i una planta quedi sense ús, reservada a futures activitats. Una planta queda en propietat de l’Ajuntament de Granollers.

És voluntat de l’equip de Govern portar a aprovació al proper Ple de la setmana que ve la convocatòria de la licitació conjunta per a la redacció del projecte i execució de les obres de la primera fase de la reforma. Un cop aprovada la convocatòria, es preveu que tot seguit s’obri el termini de presentació d’ofertes.

El canvi de seu del Consell Comarcal ve donat pel fet que l’edifici que ocupa actualment, situat al c/ Miquel Ricomà 46, de Granollers, ha quedat desbordat. Durant els últims anys, el Consell Comarcal ha experimentat un creixement important dels seus serveis així com de la plantilla de personal que els presta –actualment en té 170 persones en plantilla-, concretament, un creixement del 237% en els últims 20 anys, del 162% en els últims 10 i del 63% en els últims 5. Tenint en compte les necessitats actuals i futures, es considera necessari disposar d’una nova seu orientada a les noves formes de treball i d’administració.

Darrera actualització: 17.11.2022 | 11:59