Ple ordinari

Dimecres, 22 de novembre de 2023 de 19:00 a 20:00

Sessió pública

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de setembre de 2023.

PRESIDÈNCIA

2. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000553, de 25 d'octubre, de compareixença en qualitat d’administració demandada, en el procediment 705/2023-B del Jutjat Social número 1 de Granollers i designació del personal tècnic de representació i defensa.

3. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2024.

4. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2024.

5. Constituir la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat per l’elaboració del II Pla intern d’igualtat de gènere d'aquest Consell Comarcal

6. Aprovar el Manual d’imatge corporativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Aprovar la liquidació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2022-2023.

8. Aprovar la liquidació del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual.

ÀREA DE JOVENTUT

9. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de gener de 2023 del conveni per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023 amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

10. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments en el marc de la realització del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil (SOC – SUPORT JUVENIL) (ref. BDNS 722707), corresponent a l’Ordre EMT/211/2023, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3594/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023.

ÀREA D’HISENDA

12. Aprovar el compte general 2022.

13. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2024.

14. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2023013812)

15. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2023013478)

16. Aprovar la factura emesa i reconèixer el corresponent dret.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

17. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

18. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de la Llagosta.

19. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de Tagamanent.

20. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Campins.

21. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

22. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Cardedeu.

23. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

24. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

25. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

26. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Gualba.

27. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i aigua amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

28. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

29. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Montmeló.

30. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

31. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Montseny.

32. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

33. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

34. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

35. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

36. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

37. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

38. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i aigua amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

39. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

40. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

41. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Vallromanes.

42. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Cardedeu.

43. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

44. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de FigaróMontmany i la pròrroga del conveni.

45. Aprovar la liquidació corresponent a l'any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura i enginyeria amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i la pròrroga del conveni.

46. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i d’enginyeria amb l’Ajuntament de Montseny i la pròrroga del conveni.

47. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i d’enginyeria amb l’Ajuntament Santa Maria de Martorelles i la pròrroga del conveni.

48. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

49. Aprovar la liquidació per l'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i medi ambient durant l'exercici 2022 a l'Ajuntament de Vallromanes, acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en aquestes matèries.

50. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l'any 2022 del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i medi ambient amb l’Ajuntament de Gualba i llur pròrroga.

51. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient amb l’Ajuntament Vallgorguina i la pròrroga del conveni.

52. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i mobilitat amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

ÀREA DE PERSONES I VALORS

53. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000563, de 30 d’octubre, de sol·licitud d’adhesió del Consell Comarcal al Pla de formació corresponent a l’any 2024 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

54. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 21 de desembre de 2022.

55. Modificar la relació de llocs de treball.

56. Aprovar la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de març de 2023 i modificada el 21 de maig de 2023, amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

57. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

58. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb un segon lloc a una altra administració.

59. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la substitució de la persona que ocupa la plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida el temps que es prolongui la situació d’incapacitat laboral temporal, permisos de maternitat i altres relacionats.

60. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a superior de Salut de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

61. Modificar el text del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, amb els ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i Vilanova del Vallès.

62. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2023, Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE SALUT

63. Aprovar el contingut i la signatura de pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

64. Aprovar el contingut i la signatura de pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de Cardedeu.

65. Aprovar el contingut i la signatura de pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

66. Aprovar el contingut i la signatura de pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

67. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

68. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

ÀREA DE TURISME

69. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2024.

70. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2024 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública empresarial Granollers Mercat.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

71. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ajuntaments de la comarca.

MOCIONS

72. Moció conjunta sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina.

73. Moció del Grup Comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista per la reducció de la jornada laboral al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000497, de 22 de setembre, al 2023PRES000601, de 16 de novembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER001556, de 22 de setembre, al 2023GER001899, de 16 de novembre.

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3r trimestre 2023).

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2023

74. Precs i preguntes.

Adreça:

Teatre Auditori de Llinars del Vallès (Ronda Sant Antoni, 19)

Darrera actualització: 20.11.2023 | 11:56