Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 14 de desembre de 2020 a les 09:00
  • Aquest dimecres, 16 de desembre, se celebra Ple extraordinari del Consell Comarcal, de forma telemàtica.
  • Serà retransmès pel Canal Youtube. 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 18 de novembre de 2020.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar una delegació de competències a la Presidència.

3. Aprovar el Pla de contractació comarcal de l’any 2021.

4. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2021.

5. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08) i contractar la pòlissa corresponent.

6. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a l’Ajuntament de Montmeló.

7. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

ÀREA D'ENSENYAMENT

8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei escolar de transport no obligatori a l’Escola Soler de Vilardell amb l'Ajuntament de Sant Celoni.

ÀREA D'HABITATGE

9. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

10. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montmeló.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

12. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Gualba.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

13. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2021, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Gualba.

17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Montseny

18. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000473, de 13 de novembre de 2020, al 2020PRES000528, de 10 de desembre de 2020.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001801, de 13 de novembre de 2020, al 2020GER001920, de 10 de desembre de 2020.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 08:50