Ple extraordinari

Dimecres, 4 de maig de 2022 de 19:00 a 20:00

(Sessió pública)

Ordre del dia:

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

1. Aprovar l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

2. Aprovar l’expedient 12 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

3. Donar compte de l’informe de resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la intervenció, amb omissió de la funció interventora i anomalies d'ingressos.

4. Donar compte del Decret de Presidència 2022PRES000177, de 5 d'abril, de liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2021.

Adreça:

Ateneu l'Aliança de Lliçà d'Amunt. •(C. De l’Aliança, 17)

Darrera actualització: 20.05.2022 | 13:12