Ple

Dimecres, 28 de setembre de 2022 de 19.00 h a 20.00 h

 (Sessió pública)

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

PRESIDÈNCIA

1. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica.

ÀREA D'EDUCACIÓ

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció de determinats llocs de treball temporals.

5. Aprovar l’expedient 27 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

6. Aprovar el compte general 2021.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

7. Declarar el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) com a bé cultural d'interès local.

8. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l'Atmella del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

9. Aprovar la Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

11. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022-2023.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000380, de 15 de juliol, al 2022PRES000457, de 21 de setembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001210, de 15 de juliol, al 2022GER001608, de 22 de setembre.

12. Precs i preguntes.

Adreça:

Teatre Auditori de la Roca del Vallès (C. Lope de Vega, 10)

Darrera actualització: 26.09.2022 | 13:46