Ple 1/2022

Dimecres, 26 de gener de 2022 de 19.00 h a 20.00 h

(Sessió pública)

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de desembre de 2021.

2. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de desembre de 2021.

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de la Presidència 2021PRES000701, de 22 de desembre de 2021 en relació amb el Programa general d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

4. Nomenar un membre de la Comissió de Govern.

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

6. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i les liquidacions corresponents.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

7. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000685, de 17 de desembre de 2021, al 2021PRES000744, de 30 de desembre de 2021, i del 2022PRES000001, de 10 de gener de 2022, al 2022PRES000023, de 20 de gener de 2022.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001797, de 17 de desembre de 2021, al 2021GER001918, de 30 de desembre de 2021, i del 2022GER000001, de 3 de gener de 2022, al 2022GER000102, de 20 de gener de 2022.

8. Precs i preguntes.

Adreça:

Telemàtic

Darrera actualització: 24.01.2022 | 10:24