Presentació Pla sectorial d'Economia circular del Vallès Oriental (PSECVOR)

Dijous, 2 de març de 2023 de 10.30 h a 11.30 h

Anàlisi i línies d’actuació per a la transició cap a una indústria circular i sostenible a la comarca del Vallès Oriental

  • 10:30h BENVINGUDA: president del Consorci Besòs-Tordera (pendent confirmar)
  • 10:35h PRESENTACIÓ INICAL: Jordi Manils  
  • 10:40h PRESENTACIÓ PSECVOR: Álvaro Santana/Anna Lluís (Simbiosy Industrial) 
  • 11:15h PREGUNTES, CONCLUSIONS i TANCAMENT: Jordi Manils 

 

L'economia circular ha sorgit al llarg dels darrers anys amb força com a nova forma de model econòmic, apostant per uns cicles de producció i consum més eficients i resilients, que pretén preservar recursos i deixar enrere el model tradicional d'economia lineal. Suposa doncs, una transició cap a un nou model que assumeix que els recursos naturals són finits, que considera els residus com un recurs a reintroduir i reintegrar en el cicle productiu.

Tot això implica canvis en els models de producció i consums per eliminar el concepte de "residu" tot utilitzant fonts renovables tant d'energia com de materials. Per al Vallès Oriental pot ser l'oportunitat de desenvolupament empresarial a partir dels recursos malbaratats, tant els procedents de l'aigua residual, com d'energia, com de residus convertint-los altra vegada en matèries primeres.

Aquest Pla sectorial d’economia circular es centra en l'anàlisi, la diagnosi i la identificació d’oportunitats i/o accions de millora basat en:

• Estudiar la generació de residus i recursos per part del teixit econòmic industrial del Vallès Oriental

• Avaluar la gestió que se’n fa d’aquests residus, amb recull d'experiències interessants i de projectes en marxa de les institucions i les administracions locals

• Conèixer els projectes de recerca i investigació per a la revalorització d'aquests residus

• Detectar empreses capacitades i/o interessades en la transformació, reciclatge o gestió dels residus.

Amb el coneixement que es pot extreure de l'anàlisi a la comarca, des de la generació de nous recursos fins a la possible reincorporació de residus com a nou recurs, permetrà establir les línies estratègiques específiques i les accions futures per donar noves oportunitats econòmiques als PAE.

Adreça:

Consorci Besòs-Tordera (Av. de Sant Julià, 241, Granollers)

Darrera actualització: 28.02.2023 | 14:09