Què és?

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei.

L'article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern especifica:

1. Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.
2. L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.
3. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

 

Com exercir-lo? 

Cal presentar una sol·licitud del dret d’accés a la informació pública (SAIP).

  Qui pot presentar una sol·licitud de dret d’accés?

Qualsevol persona més gran de setze anys, en interés propi o en representació d’una entitat.

 Com i on es pot presentar?

►Telemàticament

►Presencialment, al carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers.

 Quina informació pública es pot demanar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, llevat que sigui d’aplicació preferent algun dels límits al dret d’accés a la informació pública legalment previstos o que pugui oposar-se alguna causa legal d‘inadmissió de la sol·licitud. (Veure art. 2b i 18 a 25, de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

 Quins terminis hi ha per resoldre?

Una vegada presentada la sol·licitud, s’ha de notificar a la persona sol·licitant la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació

L’Administració disposa del termini màxim d’un mes per avaluar la petició i acceptar-la o motivar la denegació.

En cas d’acceptació, ha de lliurar la informació sol·licitada en un termini màxim addicional de 30 dies.

La persona sol·licitant té dret a presentar recurs si se li denega totalment o parcialment la informació demanada, davant davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 31.03.2022 | 13:09
Darrera actualització: 31.03.2022 | 13:09