Què és?

Aquest és el CANAL INTERN D'INFORMACIÓ que el Consell Comarcal posa a disposició de qualsevol persona que interactui amb el Consell Comarcal per poder alertar i comunicar conductes dutes a terme a l’administració del Consell Comarcal que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu de la normativa espanyola. Les comunicacions poden ser anònimes.

Contribueix al sistema de control en la gestió pública i alerta sobre possibles irregularitats, en defensa dels principis de qualitat democràtica i bon govern.

Està destinada a afavorir la comunicació i la denúncia de les conductes o les actuacions contràries al dret, als principis i als valors ètics en l’àmbit del Consell Comarcal.

Mitjançant aquest sistema, qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de membre electe o representatiu, o d'empleat/da públic/a, així com aquelles persones que es relacionen amb l’administració comarcal, com ara proveïdors, licitadors, aspirants a un lloc de treball o qualsevol persona, sense distinció, podrà presentar les comunicacions indicades en suport electrònic i de manera telemàtica.

Qualsevol persona es pot adreçar a la Bústia Ètica per denunciar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió de fons públics. 

 

Darrera actualització: 18.07.2023 | 14:48
Darrera actualització: 18.07.2023 | 14:48