L'anonimat

Els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica tenen caràcter opcional i no és un requisit exigible per a la presentació de les comunicacions.

Una de les finalitats de la Bústia Ètica és la protecció de la persona que fa arribar una comunicació, per tal que els seus drets i interessos no resultin afectats, ni esdevingui una víctima d’assetjament professional o social. 

Per tot això, es preveuen mecanismes que assegurin l'anonimat de la persona que fa la comunicació i també es reconeixen un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una possible conducta irregular o contrària al Codi Ètic. També s’estableixen els criteris o les pautes d’actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar.

La solució tecnològica està basada en recurs de codi lliure de GlobaLeaks, l'eina va ser impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i Xnet. El servei és prestat pel Consorci AOC en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents.

GlobaLeaks és gratuït, és un programari de codi obert que permet a qualsevol persona configurar i mantenir fàcilment una plataforma de denúncies segura.

La presentació de la comunicació genera un codi de registre aleatori que, mantenint l'anonimat de la persona que formula la comunicació, permet fer el seguiment de la comunicació i mantenir el contacte entre l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i la persona que fa la comunicació, a l'efecte de facilitar la col•laboració d’ambdues parts en la comprovació dels fets.

Es recomana fer servir una xarxa d’anonimització, que garanteix plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar qui navega per internet). L’eina més utilitzada és la xarxa TOR.

Cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. (Vídeo tutorial sobre com descarregar TOR).

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. La connexió a internet amb TOR passa a través d’una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L’ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia de denúncies anònimes és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica també ha de preservar l’anonimat en el moment de l’emissió.

Es recorda que, en general, els servidors públics que treballen amb xarxes institucionals no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per fer ús del navegador TOR, l’han d’instal·lar des del seu dispositiu personal.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

 

Darrera actualització: 13.06.2023 | 13:31
Darrera actualització: 13.06.2023 | 13:31