Els principals indicadors de treball encara són més favorables als homes

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 10:00
  • Nota informativa sobre Dona i Treball de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Celebrem un nou 8M i des de l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal es presenta una aproximació al mercat laboral de la comarca des de la perspectiva de gènere, amb la voluntat d'aportar dades i incidir en analitzar la situació de les dones al mercat de treball i com aquesta situació es diferent respecte als homes.

Els indicadors estan elaborats principalment a partir de les dades de l’Enquesta de població activa del quart trimestre de 2022, i mostren com les dones i els homes presenten realitats diferenciades en el mercat de treball. En aquest sentit, el 2022 ha finalitzat amb una taxa d'activitat que se situa per damunt del 74% entre les dones de 16 a 64 anys, 1,5 punts inferiors a l'any anterior, i amb un diferencial amb la masculina de 6,7%.

Si es miren els principals indicadors de treball (taxa d’activitat, ocupació o evolució de l’atur) el indicadors són més favorables als homes. L'atur, i de retruc la pobresa, té nom de dona, especialment a partir dels 45 anys.  L'edat i la formació afecten més a dones que a homes en l'atur. A més, malgrat la millora en les xifres de temporalitat, els contractes indefinits són més favorables als homes (56%) que entre les dones (43%).

L’Index d'Igualtat de Gènere a Catalunya es troba en el 73%, una xifra que ha crescut en 6 punts respecte al 2015 (quan es situava en poc més del 67%). Malgrat aquesta evolució global positiva, les diferències entre homes i dones encara són més que notables, especialment en determinades dimensions vinculades a la presència de la dona en àmbit de la política així com en la presència en les institucions de poder econòmic o social. La bretxa salarial (any 2020) se situa en el 19,7%, i registra un lleuger descens (-0,9 punts percentuals) respecte l’any anterior.

La Igualtat de gènere és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (el número 5) i a nivell europeu, és un dels principis del Pilar de drets socials aprovat en 2017.  A Catalunya, el Pla de Govern de la XII legislatura de la Generalitat de Catalunya també contempla en les seves actuacions l'assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes, i fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral.

Al Vallès Oriental, el Consell Comarcal també destaca com a institució compromesa amb les polítiques d’igualtat, i des de fa anys assumeix d’acord amb l'exercici de les competències que els atribueix l’ordenament jurídic, el repte de garantir equitat entre dones i homes. Amb la voluntat d’impulsar polítiques i estratègies per la igualtat efectiva, ja l’any 2011 el Consell Comarcal va aprovar el I Pla comarcal de polítiques de dones com a punt de partida per al treball en la igualtat efectiva entre dones i homes des de la transversalitat de les seves accions.

El juny de 2020 es va aprovar el Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental, Pla on es van acordar 12 propostes d’actuació, de caràcter estratègic, per ajudar a millorar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia vallesana. Dins d’aquest conjunt de propostes cal destacar la número 8, centrada en reforçar la perspectiva de gènere en l’àmbit laboral, amb el llançament i/o reforç d’un programa de suport a la feminització de l’ocupació, que vetlli i fomenti la reincorporació de les dones al mercat laboral.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 10:38