Comissió de Govern

Dimecres, 25 de setembre de 2019 de 18:30 a 19:30

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 10 de setembre de 2019.

ÀREA D’ENSENYAMENT

2. Acceptar una subvenció per dur a terme el transport escolar no obligatori del Vallès Oriental per al curs 2018-2019, atorgada per la presidenta de la Diputació de Barcelona, de 4 d’abril de 2019.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

3. Atorgar una prestació d’assistència d’oficina tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu per a elaborar el projecte i la direcció facultativa de l’obra de renovació de l’enllumenat del camp de futbol, inclosa la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut.

4. Atorgar una prestació d’assistència d’oficina tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu per informar sobre un pla d’autoprotecció per a la celebració d’un esdeveniment cultural solidari a la pista Pompeu Fabra de Cardedeu.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

5. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

6. Acceptar el recurs material per a la realització de l’actuació "Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa en processos judicials", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 de l Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019", atorgat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 21 de febrer de 2019.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

7. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Cardedeu, per al període 2018-2019.

8. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per al període 2018-2019.

9. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de la Garriga, per al període 2018-2019

10. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per al període 2018-2019.

11. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall, per al període 2018-2019.

12. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, per al període 2018-2019.

13. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Martorelles, per al període 2018-2019.

14. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès, per al període 2018-2019.

15. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Parets del Vallès, per al període 2018-2019.

16. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per al període 2018-2019.

17. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per al període 2018-2019.

18. Aprovar la modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, per al període 2018-2019.

19. Modificar el document administratiu de successió administrativa en el contracte del servei bàsic d’ajuda a domicili amb la Fundació Germans Aymar i Puig.

20. Prorrogar el contracte del servei d’acompanyants de les rutes de centre de dia del servei públic de transport adaptat i assistit amb Clece, SA.

21. Precs i preguntes.

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Pol. Ind. El Raiguer - Camí Ral, s/n - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 93 870 85 79
Fax: 93 860 16 69
Adreça electrònica: cresidusvo@cresidusvo.cat
Lloc web: www.cresidusvo.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:30