Comissió de Govern

Dimecres, 20 de novembre de 2019 de 18:30 a 19:30

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de setembre de 2019.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 21 d'octubre de 2019.

SECRETARIA

3. Ratificar el Decret de Presidència 228/2019, de 19 de setembre, de sol·licitud del recurs material per a fires i jornades d’orientació a la Diputació de Barcelona per dur a terme La Fira Guia’t 2020.

4. Ratificar el Decret de Presidència 240/2019, de 30 de setembre, de sol·licitud d’una subvenció destinada a la pròrroga de l’agent d’ocupació i desenvolupament local.

5. Ratificar el Decret de Presidència 245/2019, de 7 d’octubre, de sol·licitud d’una subvenció per a la concessió de subvencions destinada a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local.

6. Ratificar el Decret de Presidència 247/2019, de 8 d’octubre, d’aprovació de la justificació parcial del projecte "Vallès Oriental 4.0" i llur presentació.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

8. Aprovar la continuïtat de la prestació del Servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de la Fundació Germans Aymar i Puig.

9. Aprovar el contingut i la signatura del VI Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials.

10. Aprovar el contingut i la signatura de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies per a la coordinació, la cooperació i la col•laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, i de la Fitxa 44 - Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil.

11. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent als municipis de Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès, amb Accent Social, SL.

12. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en el municipi de Canovelles entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Accent Social, SL.

13. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili a diversos municipis de la comarca amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

14. Acceptar la subvenció del Programa de treball i formació, atorgada per Resolució de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de 4 de novembre de 2019.

ÀREA DE TURISME

15. Aprovar la justificació del Pla d’Acció de Turisme 2019 i a les accions de promoció turística en el mercat de proximitat, corresponent al contracte programa amb l’objecte d’establir el marc de relacions recíproques per a desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Oriental formalitzat el 27 d’octubre de 2016 amb la Diputació de Barcelona.

ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

16. Aprovar la justificació econòmica dels ajuts de menjador per al curs escolar 2018/2019.

17. Establir criteris per a la formulació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2020.

18. Avaluar la viabilitat del canvi de seu.

19. Precs i preguntes.

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Pol. Ind. El Raiguer - Camí Ral, s/n - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 93 870 85 79
Fax: 93 860 16 69
Adreça electrònica: cresidusvo@cresidusvo.cat
Lloc web: www.cresidusvo.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:40