Comissió de Govern

Dimecres, 18 de març de 2020 de 18:00 a 19:30

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 19 de febrer de 2020

SECRETARIA

2. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000083, de 4 de març, d’aprovació de la modificació de la distribució de la subvenció per a la realització del projecte Ocupació a la indústria local "Vallès Oriental 4.0" i l’addenda de modificació del conveni per a l’execució de l’esmentat projecte amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

4. Aprovar el contingut del conveni marc de col·laboració per a l’impuls i la dinamització dels polígons d’activitat econòmica.

5. Precs i preguntes.

Adreça:

Telemàticament

Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:11