Comissió de Govern

Dimecres, 29 d’abril de 2020 de 17:00 a 18:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 18 de març de 2020.

2. Aprovar l'acta de la sessió de 8 d'abril de 2020.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Ratificar la justificació econòmica del contingut del protocol addiccional de concreció per al 2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col•laboració entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

4. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb Doble Via SCCL, Sapiens SCCL, Escola Sant Gervasi SCCL, Ensó SCCL i Facto Cooperativa SCCL per a l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en matèria d’economia social, solidària i cooperativa a la comarca.

ÀREA DE TURISME

5. Adherir-se al compromís per a la sostenibilitat turística biosphere comarques de Barcelona.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:06