Comissió de Govern

Dimecres, 20 de maig de 2020 de 18:30 a 19:30

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 29 d'abril de 2020.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

2. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció del Programa Treball i Formació, atorgada per Resolució de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de 14 de desembre de 2018.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Informar sobre el pla de treball en època de COVID19.

INTERVENCIÓ

4. Informar sobre l'estat de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 2019.

5. Precs i preguntes.

Adreça:

Telemàtica

Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:04