Comissió de Govern

Dimecres, 17 de juny de 2020 de 18:30 a 19:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de maig de 2020.

PRESIDÈNCIA

2. Donar compte de l’atorgament de diverses subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

4. Informar de les reclamacions d’indemnització dels contractes suspesos.

5. Informar sobre el pla de treball en època de COVID19.

6. Precs i preguntes

Adreça:

Telemàtica

Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:02