Comissió de Govern

Dimecres, 9 de setembre de 2020 de 17:00 a 18:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de juliol de 2020.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental

4. Informar de la represa del servei de transport adaptat.

ÀREA D’ENSENYAMENT

5. Informar sobre l’inici del curs escolar pels serveis de transport i menjador.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:56