Comissió de Govern

Dimecres, 18 de novembre de 2020 de 18:00 a 18:50

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 d'octubre de 2020.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació de l'Addenda al Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

4. Aprovar la distribució als ajuntaments de l’import de la mesura 2, atenció a persones sense llar – fitxa 45.2-, en relació amb la modificació per raó del COVID-19 de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

5. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

6. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Bigues i Riells.

7. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

8. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

9. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

10. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Martorelles.

11. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Montmeló.

12. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

13. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

14. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

15. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

16. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

17. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

18. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

19. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

20. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.

21. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament d'Aiguafreda.

22. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Bigues i Riells.

23. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

24. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

25. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el
Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

26. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

27. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Martorelles.

28. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Montmeló.

29. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015 amb l’Ajuntament de Montseny

30. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

31. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

32. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

33. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

34. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015 amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

35. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

36. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

37. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

38. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Tagamanent.

39. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

40. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Vallromanes.

41. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.

42. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.

43. Presentació de l'Estudi d’impacte econòmic del SAD del Vallès Oriental, a càrrec del senyor Manu Vidal-Ribas, director executiu de la Càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la senyora Marina Geli, coordinadora estratègica del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. (X2018007340)

44. Informar de les incidències en el servei de transport escolar i en el servei de menjador escolar ocasionades per la Covid-19.

PER URGÈNCIA

Aprovar el contingut i la signatura del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei o programa establert en els acords del contracte programa 2019.

45. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:35