Comissió de Govern

Dimecres, 27 de gener de 2021 de 18:30 a 19:30

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 16 de desembre de 2020.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar la modificació de l'acord de la Comissió de Govern de 18 de novembre de 2020 corresponent a l'aprovació del contingut i la signatura del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei o programa establert en els acords del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col•laboració amb el Departament de Treball Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

4. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats regulat a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015, amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

5. Precs i preguntes

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:23