Comissió de Govern

Dimecres, 21 d’abril de 2021 de 17:00 a 18:00

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de març de 2021.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

2. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa atorgada per la Comissió de Govern 2/2020, de 29 de gener, a la Fundació ASPACE Catalunya.

3. Atorgar una subvenció nominativa directa a la Fundació Aspace Catalunya en relació amb el transport adaptat i aprovar llur conveni regulador.

4. Atorgar una subvenció nominativa directa a Apindep Ronçana SCCL i aprovar llur conveni regulador.

5. Aprovar la justificació econòmica de les mesures Covid 19 corresponent a les fitxes 45.1, 45.2, 45.3 i 45.5 de l’Addenda al Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19, i ratificar-ne llur presentació.

6. Aprovar la justificació econòmica de la fitxa 1. SAD Social 2020 de l’Addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i ratificar-ne llur presentació.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

7. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament d'Aiguafreda.

8. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Bigues i Riells.

9. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

10. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Cardedeu.

11. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de la Llagosta.

12. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

13. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

14. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Martorelles.

15. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Montmeló.

16. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

17. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

18. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

19. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

20. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

21. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

22. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

23. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

24. Aprovar la liquidació del conveni per a la realització del Programa de Treball i Formació regulat a l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

25. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

26. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Bigues i Riells.

27. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Canovelles.

28. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

29. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Cardedeu.

30. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

31. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de la Garriga.

32. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de la Llagosta.

33. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

34. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència
tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

35. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Martorelles.

36. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Montmeló.

37. Aprovar la liquidació del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

38. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

39. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

40. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

41. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

42. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

43. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

44. Aprovar la liquidació del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

45. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

46. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

47. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Tagamanent.

48. Aprovar la liquidació del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

49. Aprovar la liquidació del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.

50. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:07