Comissió de Govern

Dimecres, 19 de maig de 2021 de 18:30 a 19:30

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l’acta de la sessió de 21 d’abril de 2021.

ÀREA D’ENSENYAMENT

2. Modificar l’acord de la Comissió de Govern, de 24 de febrer de 2021, d’atorgament dels ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2020-2021.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Aprovar la justificació i la liquidació de les hores de SAD dependència corresponent a l’any 2019.

5. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 en relació amb el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

6. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb Doble Via SCCL, Sapiens SCCL, Escola Sant Gervasi SCCL, Facto Cooperativa SCCL i Ensó SCCL per a l’establiment d’un marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en matèria de l’economia social, solidària i cooperativa a la comarca

7. Aprovar la liquidació del conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la Indústria Local 2018-2020, projecte "Vallès Oriental 4.0" amb els ens participants.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

8. Adherir-nos al Protocol específic de la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) que promou la Diputació de Barcelona entre els consells comarcals del seu àmbit territorial per al compliment de les obligacions legals en matèria d’administració digital, transparència, accés i reutilització de la informació, desenvolupament dels principis del govern obert i desplegament del treball col•laboratiu entre els ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

9. Donar compte de l’obtenció del Segell Infoparticipa.

10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:03