Comissió de Govern

Dimecres, 21 de juliol de 2021 de 18:30 a 19:30

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 16 de juny de 2021.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

3. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 12:56