Comissió de Govern

Dimecres, 8 de setembre de 2021 de 17:00 a 18:00

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2021.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIAL I D’IGUALTAT

3. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000481, de 2 d’agost, d’aprovació de la justificació econòmica de les mesures COVID19 corresponent a la fitxa 45.6

4. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000488, de 4 d’agost, renunciar parcialment a la fitxa 45.6 de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19

5. Resoldre la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 12:49