Comissió de Govern

Dimecres, 28 de setembre de 2022 de 18:30 a 19:00

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 3 d'agost de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental 59422008.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000439, d'esmenes a la proposta del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

5. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 28.09.2022 | 08:19