Comissió de Govern

Dimecres, 26 d’octubre de 2022 de 17:00 a 18:00

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2022.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

2. Resoldre la sol·licitud d’accés a la documentació presentada per SUARA SERVEIS, SCCL en relació amb la licitació per a l’adjudicació del LOT 5 del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis de la comarca del Vallès Oriental.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000439, de 23 de setembre, de sol·licitud d’una subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització del programa Treball i Formació de la línia DONA.

4. Precs i preguntes.

Adreça:

Telemàtica

Darrera actualització: 25.10.2022 | 11:17