Comissió de Govern

Dimecres, 23 de novembre de 2022 de 18:30 a 19:00

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 d'octubre de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental 59422009.

ÀREA DE POLITIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000535, de 4 de novembre, de presentació de documentació en relació amb la proposta de Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes per l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Aprovar la justificació econòmica dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022.

5. Aprovar la justificació econòmica dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2021/2022 derivada de l’atenció humanitària a l’alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna.

6. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 1E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

7. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 2E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

8. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 3E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

9. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 4E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

10. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 5E contra la resolució de la  convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

11. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 6E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

12. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 7E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

13. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 8E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

14. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 9E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

15. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 10E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

16. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 11E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

17. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 12E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023 .

18. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 13E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

19. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 14E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

20. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 15E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

21. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 16E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

22. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 17E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

23. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 18E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

24. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 19E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

25. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 20E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

26. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 21E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

27. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 22E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

28. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 23E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

29. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 24E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

30. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 25E contra la resolució de la  convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

31. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 26E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

32. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 27E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

33. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 28E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

34. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 29E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

35. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 30E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

36. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 31E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

37. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 32E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

38. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 33E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

39. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 34E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

40. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 35E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

41. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 36E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

42. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 37E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

43. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 38E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

44. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 39E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

45. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 40E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

46. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 41E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

47. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 42E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

48. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 43E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

49. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 44E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

50. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 45E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

51. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 46E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

52. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 47E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

53. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 48E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

54. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 49E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

55. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 50E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

56. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 51E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

57. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 52E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

58. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 53E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

59. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 54E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

60. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 55E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

61. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 56E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

62. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 57E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

63. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 58E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

64. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 59E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

65. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 60E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

66. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 61E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

67. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 62E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

68. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 63E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

69. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 64E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023.

70. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 65E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

71. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 66E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

72. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 67E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

73. Resoldre el recurs de reposició núm. 2022/2023 ED-PS 68E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023

74. Precs i preguntes.

Adreça:

Biblioteca municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (C. Mestre Joan Batlle, 6)

Darrera actualització: 24.11.2022 | 19:54