Comissió de Govern

Dimecres, 21 de desembre de 2022 de 17:30 a 18:00

(Sessió no pública)

Ordre del dia

1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de novembre de 2022.

ÀREA D’EDUCACIÓ

2. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000589, de 9 de desembre, de modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent amb el Lot 1.

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000586, de 2 de desembre, de modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent amb el Lot 2.

4. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000585, de 2 de desembre, de modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent amb el Lot 3.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

5. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

6. Aprovar el quadre de distribució de despeses del contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, número d’expedient 2022-12-S.

7. Precs i preguntes.

Adreça:

Ajuntament de Canovelles

Darrera actualització: 19.12.2022 | 09:27