Comissió de Govern

Dijous, 27 d’abril de 2023 de 15:00 a 16:00

 (Sessió no pública)

Ordre del dia

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de març de 2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000141, de 28 de març, d’aprovació de la justificació per l’exercici 2022 de la Resolució IFE/3877, de 29 de desembre, per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels o als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals.

4. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al LOT 1 formalitzat amb Fundació Germans Aymar i Puig.

5. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al LOT 2 formalitzat amb Fundació Germans Aymar i Puig

6. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al LOT 3 formalitzat amb Accent Social, SL.

7. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al LOT 4 formalitzat amb Accent Social, SL.

8. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al LOT 5 formalitzat amb Accent Social, SL.

9. Aprovar la liquidació dels projectes de l’any 2022 del VI Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

10. Autoritzar i disposar expressament la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador del curs escolar 2022/2023.

Adreça:

Telemàtica

Darrera actualització: 27.04.2023 | 08:09