Comissió de Govern

Dimecres, 29 de setembre de 2021 de 18:30 a 19:30

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 8 de setembre de 2021.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar la liquidació del protocol addicional de concreció per a l’any 2019 del conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

4. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 12:45