Comissió de Govern 1/2023

Dimecres, 25 de gener de 2023 de 18:30 a 18:50

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 de desembre de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la Guia de Serveis de l'any 2023.

3. Emetre informe en relació amb la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.

ÀREA D’EDUCACIÓ

4. Atorgar els ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2022-2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

5. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

6. Esmenar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental (referència 59422006), aprovada per la Comissió de Govern de 22 de juny de 2022.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

7. Ratificar el Decret de Presidència número 2022PRES000626, de 23 de desembre, d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025.

8. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa a la Fundació Aspace Catalunya en relació amb el transport adaptat.

9. Modificar el contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al LOT 3 formalitzat amb Accent Social, SL, el 30 de juny de 2022, per excloure el municipi de Montornès del Vallès, amb efectes a partir de l’1 de febrer de 2023, com a conseqüència de la seva renúncia al servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal en el seu conjunt.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

10. Aprovar l'adhesió al Protocol general de col·laboració per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de Barcelona.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

11. Transferir una bestreta de l’import dels ajuts de menjador del curs escolar 2022-2023.

12. Precs i preguntes.

Adreça:

Local municipal La Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor (C. Ginebró, 3)

Darrera actualització: 23.01.2023 | 09:11