Comissió de Govern 4/2022

Dimecres, 27 d’abril de 2022 de 17:00 a 18:00

 (Sessió no pública)

1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de març de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d'avaluació ambiental 59422004.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Atorgar una subvenció nominativa directa a Apindep Ronçana SCCL i aprovar llur conveni regulador

ÀREA DE TURISME

4. Acceptar l’aportació econòmica corresponent al Contracte programa per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca del Vallès Oriental amb la Diputació de Barcelona per a l’any 2022.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

5. Resoldre el recurs de reposició núm. 2021/2022 ED-PS 154D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022.

6. Resoldre el recurs de reposició núm. 2021/2022 ED-PS 155D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022.

SECRETARIA

7. Donar compte de l’acord de desistiment total i l’arxiu de les actuacions del procediment ordinari 377/2021-E del Jutjat contenciós-administratiu 8 de Barcelona.

ÀREA DE TURISME

8. Donar compte de la memòria del Pla d’accions 2021 del Servei de Turisme.

PER URGÈNCIA

Aprovar l’expedient de contractació del prestació dels serveis d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, número d’expedient 2022-12-S

9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 11:02