Comissió de Govern 5/2022

Dimecres, 25 de maig de 2022 de 18:30 a 19:30

 (Sessió no pública)

1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 d'abril de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000213, de 22 d’abril, de sol·licitud al Departament de Drets Socials del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025.

4. Ratificar la presentació de la sol·licitud en el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys per als exercicis 2021 i 2022.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000241, de 6 de maig, d’acceptació de la subvenció atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 29 d’abril de 2022, per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació.

6. Donar compte de la memòria de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental.

7. Donar compte de la memòria de Comunicació externa i transparència 2021.

8. Donar compte del Segell Infoparticipa.

PER URGÈNCIA

Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili corresponent als lots 1, 2, 3 i 4

9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 11:01