Comissió de Govern (6/2022)

Dimecres, 22 de juny de 2022 de 17:00 a 18:00

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de maig de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental 59422006.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Ratificar la justificació econòmica del SAD Dependència 2021 de l’addenda de pròrroga per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

4. Adjudicar l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-10-S).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS
5. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb Doble Via SCCL, Ensó SCCL, Facto Assessors, SCCL, Abacus, SCCL, APINDEP Ronçana, SCCL i Afadis Baix Montseny, SCCL per al  projecte de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions a la xarxa d’ateneus cooperatius projectes singulars i projectes de suport a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i cooperativa (projecte de línia 1) per al període 2021-2024.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT
6. Resoldre el recurs de reposició núm. 2021/2022 ED-PS 66E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022.

7. Resoldre el recurs de reposició núm. 2021/2022 ED-PS 67E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022

PER URGÈNCIA

Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 5

8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 11:00