Curs: "Matrimoni infantil i matrimoni forçat nenes i adolescents. Marc normatiu"

Dimarts, 11 d'octubre de 2022 de 10.00 h a 14.00 h
  • Formació jurídica especialitzada per a la protecció de la infància i adolescència de qualsevol forma de violència.
  • Capacitació dels /les professionals amb intervenció tècnica directa.

Perfil assistents: professionals i coordinadors/es dels serveis socials bàsics de totes les Àrees Bàsiques de la Comarca del Vallès Oriental (la resta de municipis del Vallès Oriental, Granollers, Mollet, Les Franqueses) i SEAIA.

Formadora: Almudena González, Jurista especialitzada en Infància, Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Número d’assistents: 20 assistents màxim.

Metodologia docent: Teòric-pràctic. Es potencia l’intercanvi d’impressions constant per a garantir l’aplicabilitat del coneixement en la intervenció tècnica dels/les professionals.

INSCRIPCIONS: formaciojuridicainfancia@vallesoriental.cat

Objectius:

Dotar de seguretat i qualitat jurídica les intervencions dels serveis socials en matèria d’atenció a la infància i adolescència en risc, tot garantint el rigor en els procediments administratius que aquestes intervencions comporten.

Incorporar la mirada jurídica en la praxis i posicionament dels professionals de la comarca en l’atenció i protecció dels menors.

Contingut:

Conèixer de manera integral el marc normatiu que regula el matrimoni infantil i el matrimoni forçat de les nenes menors d’edat, incloent la Llei Orgànica 8/2021, de 5 de juny, de Protecció de la Infància i Adolescència front la Violència.

Certificat: S’emetrà faig constar (es requereix 100% assistència sessió)

Quin cost té:

Gratuït

Adreça:

Virtual

Darrera actualització: 27.07.2022 | 15:33