Curs: Protecció infància i adolescència

Dimarts, 27 de setembre de 2022 de 09.30 h a 14.30 h

 "Protecció integral de la infància i adolescència envers la violència"

Formació jurídica especialitzada per a capacitar als/les professionals de totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la Comarca Vallès Oriental (La resta de municipis del Vallès Oriental, Granollers Mollet, Les Franqueses) i SEAIA.

20 assistents màxim

INSCRIPCIONS: formaciojuridicainfancia@vallesoriental.cat

 

Objectiu: treballar el contingut de la nova Llei Orgànica 8/2021, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència envers la violència, i el seu impacte pràctic.
 

Contingut:

1.La Llei Orgànica de Protecció de la Infància i Adolescència envers la Violència. Principis i criteris generals.
2.El sistema administratiu de protecció de la infància ai adolescència i la Llei Orgànica de Protecció de la Infància i Adolescència envers la Violència.
a. L'exposició de la persona menor d'edat a qualsevol situació de violència domèstica o de gènere.
b. La sensibilització, prevenció i detecció precoç de las violència.
c. El caràcter d'agents de l'autoritat.
d. Les peticions dels advocats d’assistir a les entrevistes tècniques i reunions de coordinació.
3. Les reformes introduïdes en el Codi Penal i el Codi Civil per la Llei Orgànica de Protecció Integral d ela infància i Adolescència envers la Violència:
a .La prova testifical reconstituïda.
b. El còmput de prescripció dels delictes.
c. Altres modificacions normatives.
 

Formadora: Almudena González (Assessora jurídica d’Infància del Consell Comarcal del Vallès Oriental).

Metodologia docent: Teòrica-pràctica, dissenyada a mida. Es potencia l’intercanvi d’impressions constant entre els professionals per a garantir l’aplicabilitat del coneixement en la seva intervenció tècnica.

Un cop finalitzat el curs s’emetrà d’ofici un FAIG CONSTAR per a totes les persones que l’ hagin cursat en la seva totalitat.
 

Quin cost té:

Gratuït

Adreça:

Virtual

Darrera actualització: 07.09.2022 | 14:34