Avanç de contractació registrada durant el tercer trimestre de 2013

Divendres, 29 de novembre de 2013

La contractació registrada al Vallès Oriental durant el 3T de 2013 va caure un 1,43%, formalitzant un total de 25.845. Es van deixar de formalitzar un total de 376 contractes si ho comparem amb el mateix període de l’any anterior. La caiguda de la contractació ve determinada pel mal comportament dels contractes indefinits, 1.257 contractes menys que suposen una reducció del 36,15%. Per altra banda, els contractes temporals creixen gairebé el 4%, realitzant 881 contractes més que l’any 2012.

La temporalitat segueix incrementant -se a la comarca i als diferents mercats de treball. El 91,41% de la contractació al Vallès Oriental és temporal, tot i que en el Baix Vallès aquest percentatge creix fins el 93,73%. El segueix el Mercat de Treball de Granollers amb el 90,34% i el Baix Montseny amb el 89,15%. Si comparem el nivell de temporalitat de la contractació registrada amb Catalunya i la Regió Metropolitana de Barcelona, observem com el Vallès Oriental manté un percentatge superior de contractes temporals.

Darrera actualització: 29.11.2013 | 14:15