DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Dilluns, 25 de novembre de 2013

 

Amb motiu de la celebració el 25 de novembre del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra la Dona, el Consell Comarcal vol deixar palès el compromís i voluntat de treball per desenvolupar polítiques d’igualtat d’oportunitats que permeten assolir una societat més igualitària.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental intervé des de l’any 1994 en l’atenció i prevenció de la violència vers les dones. Des de llavors es treballa conjuntament amb els municipis de la comarca per avançar en la seva atenció, la prevenció i eradicació.
L’any 2011 el Consell Comarcal va aprovar el Pla Comarcal de Polítiques de Dones, amb el compromís de desenvolupar polítiques d’igualtat d’oportunitats com a base de la cohesió social i que estableix com un dels eixos de treball l’ intervenció integral contra la violència masclista.

Enguany, el manifest elaborat per la Generalitat de Catalunya, les diputacions provincials, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, fa especial èmfasi en el treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i institucions competents, així com en la importància de la sensibilització social i la prevenció.

En quant a la prevenció, el mateix manifest fa palesa la necessitat d’incidir en la població jove, per tal d’acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves. I en aquesta línia, l’Àrea de Polítiques Social i d’Igualtat del Consell Comarcal, ha engegat un treball conjunt amb els i les professionals de Serveis Socials per tal de difondre i tenir com a eina de prevenció el document Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista de la Generalitat de Catalunya.

Així, doncs, un any més refermem el compromís de seguir treballant per construir una cultura on les relacions es basin en la igualtat i el respecte.

Us convidem a participar de les diferents activitats que es realitzen a la comarca en relació a aquest dia. La informació la podeu trobar a les webs de cada municipi.

 

Granollers, 25 de novembre de 2013

 

Darrera actualització: 25.11.2013 | 09:36