Reunió de professionals i tècnics de joventut dels Consells Comarcals de Barcelona

Dilluns, 21 de gener de 2013

El divendres 18 de gener, es van reunir al Consell Comarcall els professionals i tècnics de joventut dels diversos Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona. La trobada forma part de les reunions trimestrals que els tècnics de la demarcació duen a terme i responen a la voluntat de treballar de forma coordinada i en xarxa entre els diferents serveis comarcals de joventut.

La reunió del divendres ha estat la primera d’aquest 2013 i ha servit per treballar temes d’interès que comparteixen tots els tècnics a les seves respectives comarques. Aquestes sessions tenen l’objectiu d’unir esforços i tirar endavant projectes mancomunats vinculats a l’àmbit laboral, la formació dels tècnics, les accions i projectes duts a terme, etc. Alhora, també serveixen per veure com es poden compartir dificultats i intercanviar idees o propostes de millora.

A més del professionals i tècnics de joventut les reunions també compten amb la participació i implicació de representants de la Direcció General de Joventut i de l’Oficina Jove de Diputació de Barcelona, i això garanteix que els temes treballats i els punts analitzats a la reunió es traslladin a les institucions superiors corresponents. Aquestes trobades permeten poder parlar de la possibilitat de treballar projectes intercomarcals i afavorir la cooperació entre consells comarcals (intercanviant experiències de treball, informacions diverses i projectes).

En concret, divendres es va parlar de temes vinculats a la mobilitat internacional, un tema que cada cop està despertant un major interès a joves i entitats juvenils per les possibilitats que ofereix el fet de formar-se i treballar a l’estranger. Altres punts d’interès de la reunió van ser rebre informació sobre les properes convocatòries de subvencions i establir un mecanisme de comunicació i suport que servís per a fer efectiva la col•laboració en l’elaboració i redacció dels nous plans comarcals. Els plans comarcals són el document marc sobre el qual pivoten les polítiques i actuacions de joventut i tenen una durada de quatre anys.

Darrera actualització: 31.05.2013 | 09:21