La renda per habitant al Vallès Oriental l’any 2020 es redueix un 1,68% respecte l’any anterior

Dimecres, 17 de maig de 2023
  • Nota Informativa: “Renda Familiar Disponible Bruta. Any 2020” de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

La renda per habitant al Vallès Oriental va ser de 17.600 euros l’any 2020, una xifra que suposa una reducció de l'1,68 % respecte l’any anterior. L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat la Nota Informativa “Renda familiar disponible bruta. Any 2020” amb dades de la Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per l’Institut d'Estadística de Catalunya.

L'any 2020 la renda familiar disponible bruta per habitant va disminuir a gairebé totes les comarques de Catalunya, condicionada pels efectes econòmics derivats de la crisi sanitària de la covid19 i va trencar la tendència de creixement dels darrers 6 anys.

Respecte 2015, la renda per habitant s’ha incrementat a la comarca per damunt del 6%, que representa uns 1.000 euros bruts més per habitant i, si es mira més endarrere, es comprova que la renda de 2020 se situa en gairebé un 7% per sobre de la que es registrava l'any 2010.

La Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació, és a dir, sous), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials (subsidi d'atur, etc).

A partir d’aquí es calcula el saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, la diferència entre el conjunt de recursos i usos: l’any 2020 en ple context de crisi derivada de la pandèmia, la destrucció d’ocupació ha fet baixar el pes dels ingressos de les famílies vinculats a la retribució via activitat productiva (globalment les famílies han reduït sous) i els mecanismes impulsats per apaivagar el context de crisi (pagament ERTOs, prestacions d’atur, etc) guanyen pes proporcional en la importància que tenen a nivell de rendes familiars.

Així, al Vallès Oriental les dades indiquen que l’any 2020 els salaris van continuar representant gairebé el 60% dels recursos de les famílies del Vallès Oriental, percentatge superior a la mitjana catalana (57,7%), tot i que tant a la comarca com a Catalunya el percentatge es redueix en 3-4 punts percentuals respecte a l'any anterior.

El 2020 les prestacions socials suposen el 21,7% de les rendes, gairebé 2 punts percentuals per sobre de les dades de l'any anterior. El pes d'aquest component a la comarca segueix mantenint-se per sota del conjunt català, com ja es veia l'any anterior (el 2019 al Vallès Oriental el percentatge se situava en el 18,5% davant del 19,8% català). El tercer component de la renda familiar són les rendes empresarials i professionals (excedent brut d'explotació), que se situen en el 18,6%, gairebé 1,5 punts per sota del que es registrava amb les dades de l'any 2019 (21%). Cal recordar que habitualment aquest era el segon component d'ingrés de la renda.

Si s’analitza les dades de renda a nivell municipal, es veu que les dades del 2020 indiquen un descens de la renda pràcticament a tots els municipis analitzats (no es donen dades dels municipis menors de 1.000 habitants). Amb les dades de 2020 Canovelles repeteix com a municipi amb una menor renda per habitant. Els dos municipis que el segueixen per la cua també repeteixen respecte anys anteriors: Figaró-Montmany i la Llagosta

Per la banda alta, en els municipis amb uns nivells de renda més elevat, repeteixen Vallromanes, i a continuació l'Ametlla del Vallès, i puja al tercer lloc Lliçà de Vall, que registra un creixement de la renda respecte l'any passat, un dels pocs municipis de la comarca que ho fa, juntament amb les Franqueses del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor.

Darrera actualització: 17.05.2023 | 17:46