El Consell Comarcal se suma a la commemoració del Dia Internacional de les Dones

Dimecres, 6 de març de 2024

Manifestem el nostre compromís de treball mitjançant polítiques de transformació i feministes

En el marc legislatiu internacional, el 2015 l’Assemblea General de l’ONU aprova els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir fins el 2030, i concretament l’ODS 5 és “aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les nenes”.

En els darrers anys es donen importants avenços legislatius en l’àmbit estatal i autonòmic.  S’aprova la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, la qual es basa en principis com la no-discriminació per raó de gènere, la promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència de gènere. També s’aprova la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la qual suposa un pas endavant per garantir els drets de les dones en situació de violència masclista.

Malgrat els avenços significatius en matèria legislativa per aconseguir la igualtat de gènere, encara no són suficients per superar les desigualtats profundament arrelades. El masclisme és estructural i continua essent present a la societat. La desigualtat de gènere té incidència en tots els àmbits, ja sigui en l’esfera privada com en l’esfera pública.

La Generalitat de Catalunya, a la seva Declaració institucional del 8 de març de 2024, reivindica els drets sexuals i reproductius de les dones, i assenyala que “el dret al propi cos és tan personal com polític. Per això ha d’estar al centre de l’agenda política”.   

La Diputació de Barcelona, en el seu Manifest del 8 de març de 2024, apunta que “la bretxa salarial, les violències masclistes, la sobrecàrrega de les cures, els drets sexuals i reproductius, la precarietat o la feminització de la pobresa, són alguns dels reptes globals que encara tenim per endavant i les polítiques locals són una eina fonamental per abordar-los”.

Des del Consell Comarcal ens sumem a les diferents veus, d’entitats socials i corporacions del món local, a favor dels drets de les dones, en defensa d’una societat lliure de masclisme i per a reivindicar millors condicions de treball i de vida per a les dones.

També volem posar en valor i fer ressò de les propostes en clau feminista que s’organitzen des dels diferents municipis de la comarca, en motiu del Dia Internacional de les Dones. En el següent mapa es troben les diferents programacions, clicant a les icones dels municipis:

Darrera actualització: 8.03.2024 | 14:26